Pierwszy numer gazety "Renesans - Pismo ludzi nieobojętnych" ukazał się 11 XI 1989, początkowo z dopiskiem jednodniówka. Było to pismo Miejskiego Komitetu Obywatelskiego (mała poligrafia w Sitnie, 4 s. A4). Wyszło 10 numerów, w 1989 - 3, kolejne do VI 1990, od nr 4 datowane). Większość publikacji, poza artykułami historycznymi, pod pseudonimami.

 * Skład redakcji podany tylko w nr 3 - Jacek Feduszka, Marek Grzelaczyk, Piotr Rogalski, Jerzy Szaruga, Jerzy Stankiewicz, Tomasz Konstantynowicz.
 * W nr 10 ukazał się z informacją na pierwszej stronie: Już nie mieścimy się pod jednym znakiem. Jesteśmy związani z ideami Solidarności. Tak zaczynaliśmy, dziś, kiedy związek odmawia prawa do znaku nie chcemy być "na siłę" z tym znakiem utożsamiani. następny numer ukaże się pod innym tytułem NOK-aut (Niezależny Ośrodek Kultury). Treść pisma będzie odpowiadała naszemu pierwotnemu hasłu: Pismo ludzi nieobojętnych.