Już w 1914 istniała filia Oddziału Handlowego Lubelskiego Towarzystwa Rolniczego. W l. 20. działała filia Lubelskiego Syndykatu Rolniczego.  W 1923 powstało Zamojskie Zrzeszenie Plantatorów Buraków Cukrowych.
Po wojnie funkcjonowało Powiatowe Biuro Rolne (przed wydzieleniem obejmowało także Zamość (Rynek Wielki 1). W 1957-59 zawiązały się w Zamościu rejony i oddziały stowarzyszeń i związków uprawiających rośliny przemysłowe. Powstał Oddział Powiat. Związku Plantatorów Tytoniu (7 VII 1957, 1962 prezes Marcin Olchowski), powstały też Stow. Plantatorów Przetwórczych Roślin Okopowych (6 IV 1957), Zrzeszenie Plantatorów Roślin Włóknistych (12 I 1958), Zw. Plantatorów i Zbieraczy Roślin Zielarskich (25 VI 1959, ul. Folwarczna 4, 1962 prezes Mieczysław Styś), Zw. Plantatorów Roślin Oleistych, Zw. Plantatorów Nasion (1958-68, prezes Jerzy Jabłoński). Powstały również powiatowe Koła Hodowców Bydła Zarodowego i Koła Hodowców Konia.
W 1994 powstał Ośrodek Hodowli Alternatywnych (ul. Brzozowa). W Zamościu funkcjonuje Powiat. Zespół Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Sitnie  (40 osób), od 2017 dyr. Krzysztof Pilip.


 * Związek Plantatorów Roślin Okopowych Oddział Powiatowy (wcześniej Stow. Plantatorów Przetwórczych Roślin Okopowych), do rejestru w 1957, prezes Jan Gołębiowski, od 1960 Michał Sokołowski, od 1966 Aleksander Wołoch, od 1967 Tadeusz Piłat.
 * Istniejąca od 1980 miejska Rolnicza Spółdz. Pracy, (163 ha, 12 czł.,
prezes Roman Karpiński), jako 1-sza w wojew. ukończyła 27 VIII żniwa. Zebrano 480 t zboża (pszenica, jęczmień), 45 q z ha.