Wywodził się historycznego rodu, ur. w Zamościu, tu ukończył PLSP, następnie PWSSP we Wrocławiu, pierwsze sukcesy odnosił w Warszawie (kilka nagród). Po debiutanckiej wystawie w Sztokholmie (1967) zamieszkał w Szwecji. Uczestniczył w kilku głośnych wystawach francuskich. W 1979-86 przebywał w Mozambiku i tam współzakładał szkołę sztuk pięknych w Maputo, wykładał na niej. Był autorem pejzaży filozoficznych, operował ogromną gamą żywych kolorów, którymi przetwarzał swoje wrażenia, nazywany był "polskim Gauguin'em" (Z. Broniarek). Po powrocie do Szwecji opublikował tomik wierszy Omega - Opór (1995), autor opowiadań, artykułów publicystycznych o tematyce społecznej (w j. szwedzkim).