Pochodzi z Będzińskiego (Gołonag). Brał udział w powstaniu 1921. Od 1925 do wojny służył zawodowo wojsku, jako sanitariusz, potem st. felczer (sierżant), z II Armią WP od 1944 przeszedł szlak bojowy do Berlina, walczył z UPA (ppor.). Był współzałożycielem i prezesem, przew. Rady Nadzorczej Spółdz. Inwalidów "Rozwój", a w 1950 delegatem na Zjazd SD,  w 5-osobowe wojew. Komisji Rewizyjnej, sekretarzem PK (współzałożyciel koła miejskiego), czł MRN. Odznaczony Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Grunwaldu, medalami za Warszawę i Berlin.
W czasie wojny zamieszkał w Zamościu (ul. Pereca 2). Od 1958 na rencie inwalidzkiej. prowadził kawiarenkę "Astrę" przy ul. Żeromskiego. Mieszkał m.in. w Domu Centralnym. Żona Augustyna Rusek, córka Barbara Rusek jest muzykiem, Alicja Rusek była piosenkarką.