Z racji terytorialnego sąsiedztwa byli narodowością widoczną w mieście, chociaż pod względem prestiżu drugoplanową, głównie rolnicy i wyrobnicy. Korzystali z przywileju wydanego w 1589 dla napływowych Greków i wzniesionej dla nich cerkiewki w mieście. Identyfikowani z unitami i prawosławnymi. Najwięcej mieszkało ich na Majdanie. Rusinami byli miejscowi Bazylianie. Przez pewien czas w ich klasztorze mieszkał Julian Dobryłowski pisarz i poeta, prekursor literackiego języka rusińskiego. Gdy pod wpływem aspiracji narodowych z końcem XIX w. zaczęli się określać jako Ukraińcy, zamieszkujący tutaj od wieków miejscowi jeszcze do lat 30-tych nazywani byli Rusinami (1 VI 1939 - 180).