Powstał 20 VII 1950. W sprawach rejestru spółdzielczego i handlowego obsługiwał też pow. Biłgoraj, Tomaszów i Hrubieszów, a w sprawach nieletnich ponadto jeszcze chełmski i krasnostawski. Sąd rozpoznawał rocznie do 8 tys. spraw (1956), W 1960 zasądzono 1298 wyroków skazujących, W 1962 rozpatrywano ponad 5,5 tys. spraw (cywilne - karne 7:3) 
W 1961 jego skład tworzyły: wydz. cywilny (ochrona posiadania, eksmisje z gruntu, rozwody, alimenty), wydz. karny (większość z publicznego oskarżenia, gł. kradzieże, bójki), wydz. dla nieletnich (4 powiaty), wydz. zamiejscowy w Szczebrzeszynie (zamknięty w 1963). W 1962 SP zatrudniał 54 osoby, w tym 8 sędziów, 4 asesorów, 31 urzędników, 4 komorników i 7 woźnych (do 1963  z tego w  Szczebrzeszynie - 9 prac.). W 1964 było 11 sędziów i asesorów, 26 urzędników i 11 obsługi.
W 1964 do SP wpłynęło 4260 spraw cywilnych , załatwiono 4027, ale zaległych było aż 2167 (było tylko 4 cywilistów). W 1966 z 1612 spraw karnych załatwiono 1564, cywilnych przyjęto ok. 4 tys., a spraw dla nieletnich 448 (z 4 powiatów).
Prezesami SP byli: 1950-53 Marian Konieczny, 1953-55 Stefan Żaliński (osobne hasło), 1955-63 Ignacy Soboń (specjalista problematyki ksiąg wieczystych), 1963-66 Wacław Baranowski, 1966-71 Franciszek Bender, 1971-73 Stanisław Kaliciński, 1974-75 Włodzimierz Sawic.