W Zamościu od 1935, był pocz. asesorem sądowym, od 1946 miał kancelarię adwokacką w Zamościu. Działacz Klubu Inteligencji (w 1957-63 wiceprzewodniczący). Mieszkał w Domu Centralnym. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (G).


* Mecenas mieszkał na trzecim piętrze. Gentleman. Sawnorowa b. szczera babka, potrafiła walnąć z grubej rury", nikt się nie obrażał. Podobno, kiedy umierała, to robiła to z godnością (A. Bugaj).