Właśc. Izydor Reiser. W 1936-41 był adwokatem  we Lwowie. Później ukrywał się w Zamościu i Łabuńkach, uczestniczył w życiu politycznym miasta w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu. Odczytał manifest PKWN z ratusza podczas wiecu 29 VII 1944. Był radcą prawnym w PRN. W 1945 opuścił Zamość. Potem przyjeżdżał z odczytami (popularny "człowiek z fajką"), m.in. w 1948 podczas "Dni Zamościa" o Męczeństwie, o bombie atomowej. Oskarżał na Majdanku. Brał udział w procesie norymberskim.
Był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, tam kierownikiem katedry prawa karnego, prokuratorem Najwyższego Trybunału Narodowego i Sądu Najwyższego. Zm. w Belgii.