Zw. Skarbowym, był instancją apelacyjną, głównie dla Żydów i Ormian (między sobą i w sprawach z katolikami). Zwoływany doraźnie na Zamku, sędziów powoływał ordynat (on sam rozpatrywał apelacje), zatrudniał marszałka, instygatora, woźnego i pisarza. Akta zachowały się od poł. XVII w., m.in. dekrety komisarzy i ordynatów. W 1775 zlikwidowany (jego rolę przejął Trybunał we Lwowie).