Ur. w Zamościu, ukończył I LO, działał w harcerstwie, był czołowym aktorem Młodzieżowego Teatru Aktualności. Absolwent filologii polskiej, był asystentem na UMCS. Zajmował się dziennikarstwem (kierował radiem studenckim). Działał w ruchu młodzieżowym na szczeblu wojew., później centralnym - od 1977 wiceprzewodniczącym, a od 1980 przewodniczącym ZG SZSP. Był sekretarzem generalnym Narodowej Rady Kultury (od 1982), kier. Wydziału Kultury KC PZPR (1986-89). Jemu zawdzięcza swoją olśniewającą karierę Prezydent Kwaśniewski. Ob. w politycznym niebycie, przedsiębiorca. Jego brat Włodzimierz Sawic (1941-2003) był długoletnim sędzią zamojskim, a Kazimierz (1945) ostatnim komendantem wojewódzkim Policji w Zamościu.