Ur. w Piotrkowie Tryb., legionista. Miał od pocz. l. 30. kancelarię w Zamościu przy ul. Kościuszki 8 (d. 6). Angażował się w sprawy polityczne, broniąc np. komunistów. Należał do grona adwokatów zaangażowanych w reformę prawa małżeńskiego, walkę o wolność sumienia. Był ppor. 9 p.p. W 1940 w ramach akcji AB osadzony na Rotundzie, zm. w obozie Oranienburgu.