Ur. w Zamościu, s. Edmunda Sitka oficera 9 p.p. W czasie wojny mieszkał w Zamościu na przeciw koszar, działał w konspiracyjnym harcerstwie, ukończył zamojskie liceum, również w WIN. Przesiedział 3,5 roku w stalinowskim więzieniu (Zamek lubelski, Sieradz). Od 1953 mieszkał w Bondyrzu, przez długie lata kierował tamtejszą fabryką mebli. Zorganizował muzeum lat walki i okupacji (otwarte w 1972), którym opiekował się do końca. Posiadał jedną z najcenniejszych i największych kolekcji paleobotanicznych (12 tys. eksponatów) w Europie oraz zbiór archeologiczny (2 tys.), nagrodzony na wystawie międzynarodowej w Krakowie.