Ur. w Komarowie, oficer 9 p.p., szef kontrwywiadu AK, po wojnie w WiN, w "sprawie zamojsko-lubelskiej" sprowokowanej przez "bezpiekę" skazany na karę śmierci (zamienioną na 15 lat, odsiedział 8,5 roku). Syn Jan Sitek był znanym pasjonatem paleontologii.