Ur. w Płoskiem, ukończyła zamojskie gimnazjum (1937). Habilitacja na Uniwersytecie w Poznaniu (1966). prof. zwyczajnym w 1985. Była długoletnim pracownikiem naukowym katedry filologii romańskiej KUL, specjalistka literatury i myśli francuskiego oświecenia i romantyzmu.