Ur. w Zamościu, po studiach na AM w Lublinie, do 1998 pracował na uczelni naukowo (ok. 30 publikacji). Od 2001 jest dyrektorem Wojew. Szpitala Specjalistycznego im. Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Przez 20 lat kierował jedynym w Europie wśród akademii medycznych zespołem pieśni i tańca, współzałożyciel i kier. klubu "Medyk", żeglarz, działacz Stow. "Ordynacka" (czł. ZG).