Ur. w Kol. Rulikówka (Hrubieszowskie), absolwent zamojskiego gimnazjum (1950), był przewodniczącym samorządu szkolnego. Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego, w 1987-2002 dziekan wydziału literatury stosowanej, dyr. instytutu rusycystyki. Autor książek o L. Tołstoju, Turgieniewie i Lermontowie, przew. Polskiego Tow. Rusycystycznego i Gł. Komitetu Olimpiad Języka Rosyjskiego, kier. Komitetu Redakcyjnego "Przeglądu Rusycystycznego". Był doktorem honoris causa Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie.