Kieruje urzędem miejskim, od 1990 funkcję tę pełnili: Adam Opaliński (1990-91), Roman Cioch (1992), Marek Sobolewski (1992-94), Otylia Młynarska-Chojnowska (1994-99), Krzysztof Ziemiński (1999-2002), Tomasz Kossowski (2004-2008), 2011-2014 Karol Garbula.