Ur. w Rulikówce (Hrubieszowskie), absolwent zamojskiego LO (1956). Pracował na AM w Lublinie. Był przewodniczącym sekcji andrologii Polskiego Tow. Ginekologicznego.