Ur. w Zamościu, ukończył prawo i administrację na UMCS (1979), początkowo aplikant w Krasnymstawie, później już związany z prokuraturą zamojską, kierował prokuraturą rejonową (1993), od ponad 30 lat rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Zamościu, popularyzator wiedzy prawniczej i długoletni współpracownik „Tygodnika Zamojskiego”, także „Ekspress Faktów” i „Kuriera Lubelskiego” oraz sportowego „Tempo”. Współorganizator klubu „Return”, w jego zarządzie (wiceprezes), także tenisista amator (udział w Mistrzostwach Polski Dziennikarzy), był też wiceprezesem „Hetmana”.