Ur. w Zamościu, ukończyła architekturę na Politechnice Krakowskiej (1977). Pracowała w PKZ, później w 1982-93 była Miejskim Konserwatorem Zabytków i ponownie od 1996, w międzyczasie Architektem Miejskim (1994-96) i za razem naczelnikiem Wydziału planowania Przestrzennego i Budownictwa UM, a także krótko naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych. Od 1998 pełnomocnik Zarządu Miasta ds. Rewitalizacji. Później do emerytury z-cą dyrektora Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Zabytków UM. Przez całe zawodowe życie związana ze sprawami staromiejskich zabytków, ich renowacją a później rewitalizacją, pracami studialnymi, współtwórczyni szkoły letniej UNESCO. Obok działalności urzędowej na rzecz ochrony zabytków ma w dorobku szereg projektów renowacji obiektów zabytkowych w Zamościu, m.in. zespół poklaryskowski i infułatkę (2018). Za dwór w Krasnymstawie wyróżniona Laurem Konserwatorskim, od 2015 prowadzi własne Studio Projektowe. Odznaczona przez Prezydenta RP Złotym Medalem (2012).