Ur. w Zamościu. W czasie wojny był na robotach przymusowych w Niemczech. W 1951 ukończył Techniczną Szkołę Bud. Lądowego w Olsztynie, następnie prawo na UMCS. W 1950-58 był kierownikiem budów (drogi i mosty) i wydziału komunikacji PPRN w Zamościu, w 1958-73 dyrektorem ZPB, 1975-82 dyrektor WPGKiM. Później do 1987 kierował przez 5 lat zespołem usług technicznych przy NOT. Działacz NOT (wiceprezes RW), od 1980 przewodniczący oddziału PZInż.iTB. Jest autorem licznych projektów, ekspertyz i opinii z zakresu bud. i gospodarki komunalnej. Przez ponad 35 lat pracy na stanowiskach kierowniczych, uczestniczył przy budowie ponad 1 tys. mieszkań, 70 szkół i innych obiektów na terenie 4 powiat., podlegało mu ponad 2,5 tys. pracowników.