Studiował filozofię na UJ, gdzie od 1564 wykładał, był dziekanem wydziału w Padwie, gdzie został doktorem medycyny. Od 1581 związany z dworem hetmana, także podczas wyprawy wojennej pod Psków. Był nadwornym lekarzem i matematykiem hetmana. Z wojskiem związany do 1594. Wysoko ceniono jego umiejętności, leczył także mieszczan, profesora Stefanidesa. Tytułował się proboszczem starozamojskim. Był pierwszym uczonym krakowskim przybyłym do Zamościa, do końca życia pozostawał formalnie profesorem UJ, miał także wykładać na Akademii Zamojskiej, której ofiarował swój księgozbiór. Zm. w Zamościu.


 * Także jako Skierniewicki, Skwierniewicki, Skwierniewita, Squiernievitae, Squernievitae.