Był redaktorem "Przeglądu Naukowego" i "Księgi Świata", także twórcą Muzeum Starożytności, bibliotekarz bibliograf (17-tomowy rękopis słownika spłonął w czasie wojny). Za udział w konspiracji więziony był w zamojskiej twierdzy a dokładniej w ratuszu (1850).