Ur. w Kamionce Stanisławskiej (Lwowskie). Ukończył lwowskie gimnazjum i filozofię a Uniwersytecie Lwowskim (1914). Uczył w szkołach, w 1918-21 był kierownikiem szkoły w Tarnogrodzie. Później był inspektorem szkolnym w Horochowie, Łucku i w 1927-31 inspektorem Zamościu, tu wybudował przy ul. Długiej drewnianą willę. W 1931-40 z żoną Jadwigą (osobne hasło)  prowadził we własnym domu prywatną koedukacyjną szkołę powszechną. W czasie okupacji pracował w biurze monopolu tytoniowego. Był jednym z pierwszych konspiratorów w okupowanym Zamościu, a w domu przy ul. Długiej znajdowała się również jedna z pierwszych kwater konspiracyjnych. Z całą rodziną zajmował się łącznością, wywiadem i archiwum, ukrywał też poszukiwanych. W 1943 dom zajęli Niemcy. W 1944-54 uczył matematyki i łaciny w I LO i PLSP. Był jednocześnie komisantem stacji benzynowej, później na emeryturze pracował w spółdzielni "Wzór". Spoczywa na zamojskim cmentarzu (B). Córka Zofia Machowska (1921-2010) uczyła w żeńskim LO historii, odznaczona Krzyżem Kawaler. OOP (1985).


 * Nosił szkolny przydomek "Rufus" - od pierwszego zdania, ówczesnego podręcznika czyli rudy, chociaż miał siwe włosy.
 * Potrafił wnukom budować doskonałe zabawki z kartonu. Np. świąteczne szopki z mrugającymi murzynkami, poruszającymi się kolędnikami. Namiętnie czytał. To był rytuał. Sadzał nas wnuki a kanapie i czytał na głos (...) niczym zawodowy aktor (wnuczka Teresa)