Wykładał od 1678 prawo kanoniczne, pełnił urząd rektora (1709, 1710, 1713). Był też kustoszem, następnie od 1715 infułatem, a wcześniej proboszczem na kilku parafiach, m.in. w Wożuczynie.  Legował 1 tys. zł na fundusz "Mons pietatis". Zm. w Zamościu.