Ur. w Brzozowie k. Dębicy, pochodził z hrabiowskiej rodziny. Przed wojną uczył w szkołach wiejskich, do 1929 w Wierzbie, potem w Zamościu w szkole nr 6, po wojnie w gimnazjum, następnie od 1947 do śmierci w Technikum Ekonomicznym (liternictwo, reklama), w 1948-59 prowadził też świetlicę. Przed wojną wystawił Tomcia Palucha. Prowadził teatr w Technikum Ekonomicznym, w l. 50. jeden z najlepszych w lubelskim szkolnictwie, w 1949-63 wystawił ponad 10 sztuk. ukończył 6-tyg. kurs kier. teatru). W 1945-46 pracował z Teatrem Ziemi Zamojskiej (reżyserował i grał) i zespołem cechu krawieckiego (w 1947 wystawił Królową przedmieścia). Kierował też w 1956 zespołem artystycznym ZNP (Maturzyści Skowrońskiego) i działał w  reaktywowanym w 1959 TZZ, zajmował się dekoracjami. W opinii PMRN (1957) wystawiane przez niego sztuki dostarczały dużych przeżyć emocjonalnych z racji głęboko psychologicznych treści i nienagannego przygotowania.
Przed wojną działał w LMiK, po wojnie wiceprezesem Tow. Miłośników Sztuki. W 1959 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Był osobą samotną, mieszkał przy ul. Partyzantów 40 (u Kabasów), później nr 76. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (W).


 * W szkole nr 6 przygotował przedstawienie M. Konopnickiej O krasnoludkach i sierotce Marysi (1947) i Collodiego Pinokio (1948), w szkołach ekonomicznych wystawił następujące sztuki: B. Pepłowski Droga do świtu (1949), W. Katajew Samotny biały żagiel (1953), O. Świerczewska Czerwone sztandary (1953), E. Szumańska Tor przeszkód (1954), R. Długosz Bosman z bajki (1955), A. Fadiejew Młoda Gwardia (1955), I. Jurgielewiczowa Kłopot z mężczyznami (1956), E. Szumańska Zakręt (1957), W. Szekspir Sen nocy letniej (1958), K. Makuszyński Szatan z VII klasy (1959), J. Kraszewski Stara baśń (1960), Z. Przybylski Wicek i Wacek (1963 - 2 tys. widzów).