Odpowiednik głównego księgowego, czuwa nad gospodarką i finansami miasta. Funkcję tę pełnili: Barbara Śleszyńska-Malec (1990-92), Teresa Gutowska (1992-93), Jadwiga Kijek (1993-2020), od 2020 Katarzyna Bucior.