Współcześnie wieś granicząca z miastem (przy drodze do Krasnobrodu), jej rozwój nastąpił dopiero w okresie powojennym. Obecnie jest  dużym osiedlem nowych domów jednorodzinnych, przyciągającym kolejnych mieszkańców, z 8 ulicami, m.in. z Ordynacką. 2012 - 786 osób (macierzyste Zwódne 216).


!!! Tablice z nazwą miejscowości stoją od 1982, są wpisy w dowodach osobistych mieszkańców z taką nazwą. Formalnie jednak przez niefrasobliwość Gminnej Rady Narodowej wsi o takiej nazwie nie ma. Wchłonięta przez Zamość, współcześnie była jego przedmieściem, wróciła po czterech wiekach niebytu. Ówczesna GRN podjęła uchwałę, ale nie powiadomiła o tym administracji centralnej w Warszawie. Gmina Zamość postanowiła ten "niebyt" wyprostować. Dopiero teraz rada gminy podjęła uchwałę o wydzieleniu Skokówki z miejscowości Zwódne i nadaniu jej właśnie takiej nazwy.
 * Z tą miejscowością związany jest herb Gminy Zamość z wizerunkiem gryfa za kamiennym mostem (nawiązuje do nazwy "Zamoście"),  symbolizującym jej bliski związek z miastem.