Ur. w Przeworsku, wojskowy, służył m.in. 6 p. strzelców podhalańskich w Samborze, w 1939 służył w Armii "Kraków", potem "Małopolska", odznaczony srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, do 1945 jako jeniec przebywał na Węgrzech. Wrócił do żony do Zamościa, prowadzili piwiarnię (róg ul. Pereca i Ratuszowej, mieszkał przy ul. Pereca 16), potem sklep, pracował w szkole mechanicznej. Przy końcu l. 40 został komendantem obwodu zamojskiego WiN (ps. "Orkan"), w 1950 aresztowany z grupą innych konspiratorów (m.in. ze skazanymi na śmierć Pilarskim i Biziorem). Skazany na 10 lat, wyszedł w 1956 (ponad rok przesiedziała też jego żona Marianna).
Pracował w RSOP, przy końcu l. 50. kierował Teatrem Ziemi Zamojskiej, wystawił Balladynę (grał kanclerza). W czasie wojny miał utracić obrazy ...Matejki, Kossaka i innych. Spoczywa na zamojskim cmentarzu.