Wcześniej, od 1791 był kanonikiem krakowskim i od 1796 proboszczem wadowickim. Infułatem zamojskim został w 1807 poprzednio nie mając nic wspólnego z Kapitułą, wbrew obyczajom i przepisom prawnym kapituły, jak na pisały w 1964 "Wiadomości Diecezjalne".