Ur. w Lublinie, mieszkał na przeciwko "Hetmana", absolwent szkoły nr 3 i I LO w Zamościu, klasy matematyczno-fizycznej i laureat ogólnop. olimpiad (1997), ukończył SGH - międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne (2002). Pracował naukowo w nowosądeckiej szkole biznesu, później do 2015 w NBP, od 2013 przewodniczący Rady Instytutu Sobieskiego, autor raportów i ekspertyz. W 2016 został podsekretarzem w Ministerstwie Finansów, od 2020 prezes drugiego największego w kraju Banku Pekao S.A.