Tajna organizacja skautowa w Zamościu powstała w 1913, jej współorganizatorami byli Stanisław Dziuba (osobne hasło) i Paweł Adamowicz z gimnazjum oraz  Orzechowski pracownik spółki samochodowej). Organizowano naukę polskiego i historii polski, wyprawy szlakiem powstania styczniowego, wyprawy do Ojcowa, skąd z zagranicy zaboru oglądano w podniosłym nastroju panoramę Krakowa z Wawelem.