Przestrzeń przed dzwonnicą katedralną ograniczona fragmentami pobliskich ulic, otrzymała nazwę  19 V 2019, na pamiątkę 20 rocznicy wizyty Papieża JP II.