Ur. w Zamościu, s. Władysława, absolwent I LO i AM w Lublinie, kierował przychodnią PKP, czł. komisji etyki Naczelnej Rady Lekarskiej. W 1980 przywiózł z Gdańska do Lublina 21 postulatów. Radny pierwszej w III Rzeczypospolitej RM, w Zamościu (z jego inicjatywy wybito okolicznościowy medal), czł. Zarządu Miasta i z-ca przewodniczącego RM oraz Sejmiku Wojew., redaktor dwutygodnika "Samorząd Zamojski" (1991-92). Współinicjator Zamojskiej Rodziny Katyńskiej (sekretarz), odznaczony medalem "Pro Memoria" (2005). Historyk amator.