Ur. w Zamościu, od 1906 uczył się w szkole wieczorowej w Lublinie (kamasznik), od 1909 w Warszawie (gimnazjum handlowe), gdzie też poświęcił się pracy niepodległościowej (pracowałem ze zdwojoną energią na niekorzyść naszych ciemiężców). Od 1917 prowadził przy ul. Staszica zakład kamaszniczo-szewski. W 1918 ogłaszał się jako pierwsza polska pracownia cholewek, później specjalizował się w obuwiu szkolnym. Brał czynny udział z bronią w ręku w Straży Obywatelskiej. Był z-cą czł. Rady Miejskiej (1934), delegatem do Rady Powiatowej. Działał w Stow. Kupców Polskich (1936 w zarządzie), od 1937 w zarządzie zamojskiego OZON. W 1944 stanął na czele cechu szewców, także w 1950 (pod adresem ul. Grodzka 8), w w 1952 skarbnikiem powstałego CRR. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (H). Jego bracia grali w orkiestrze K. Namysłowskiego.


 * W Warszawie w czasie okupacji uczestniczył w pracy niepodległościowej przy Związku Rzemieślników Chrześcijańskich (...) m.in. jako członek zespołu śpiewaczego przy kościele na Lesznie (...) podczas zebrań w podziemiach kościoła - wspominał - zagrzewano nas do zagarnięcia handlu przez polski żywioł patriotyczny.