Ur. w Łaziskach, ukończył zamojskie Technikum Budowlane i WSN w Tarnowie. Od 1967 grał w zamojskich zespołach młodzieżowych (m.in. lider zespołu PKS). Uczył w zamojskiej 10-tce, był dyrektorem GOK w wojew. tarnowskim, pracował też w tarnowskim WDK.  Wystąpił na festiwalu piosenki w Zielonej Górze - Brązowy Samowar (1975), gra na skrzypcach i gitarze. Do pierwszego składu Grupy Vox dołączył jako ostatni, 7 IV 1979, zespół opuścił w 2020. Kompozytor m.in. A ty kochaj mnie. Grał również z powstałą w 1984 lubelską grupą "Taxi" (m.in. D. Tokarzewskim), autor piosenek. Mieszkał w Lublinie, od 2007 w Lubinie.


 * W 1975 podczas konkursu zielonogórskiego w konkursie śpiewał piosenkę O tobie, a w koncercie laureatów Matkę (I. Dudkin, Cz. Tarczyński), bisował 2 razy, w nagrodę otrzymał adapter stereo z 8 płytami z muzyką poważną.