Projekt wyprowadzenia dworca kolejowego z miasta w okolice obwodnicy LHS powstał pod koniec l. 70-tych, lecz nie doszedł do skutku. W 1990-96, jako drugi w mieście, funkcjonował tam prowizoryczny dworzec "Zamość Płn" (osobne hasło: Komunikacja kolejowa). Posiada tory 1520 i 1435 mm.
Początkowo na 10 minut zatrzymywały się pociągi na trasie z Olkusza do Moskwy (1991/92 - wtorki i soboty i z powrotem w soboty i wtorki latem), w 1994 zastąpiony został pociągiem Olkusz - Magnitogorsk, obok którego w rozkładzie były też  kursy z Zamościa do Moskwy, Lwowa i Nikolajewa. W 1996 nie było już Moskwy, a pociąg z Olkusza po przekroczeniu granicy dzielił się jadąc na Magnitogorsk i Kowel. W 1998 w rozkładzie pozostał jeszcze Olkusz - Charków (...tylko w rozkładzie).


  * Siedzimy na prowizorycznym wejściu na coś co przypomina chodnik z płyt. Jest on na trochę wyższym poziomie od placu i okazuje się być peronem. Obok biegnie kolejowy tor - zadbany i noszący wyraźne ślady używalności. Dalej jeszcze jeden tor, wykoszony, ale nieużywany. A za nim, niespodzianka - pozostałości po czymś na kształt bardzo dużego peronu. Dostrzegamy, że dalej są jeszcze tory, ale całe zarośnięte trawą i innym zielskiem a na samym końcu młodnik brzozowy i nawet inne drzewka rosną. (...) Krajobraz niewątpliwie przypomina stację kolejową, ale taką opuszczoną z jednym przelotowym szlakiem. Co prawda nie ma żadnych tablic informacyjnych, ale nasze odczucia potwierdzają jeszcze dwie skromne wiaty na peronie, kryte eternitem, których obecność pozwala mieć nadzieję na przybycie jakiegoś bliżej niezidentyfikowanego pojazdu szynowego, a także na to, że ktoś z niego będzie tutaj wysiadał. Ławek brak, usiąść możemy co najwyżej na słupku kilometrowym z oznaczeniem: 53,5. To odległość od granicy ze Związkiem Radzieckim. (http://lubelskakolej.net/wp/pociag-pospieszny-z-moskwy-do-moskwy/, 1991),