W 1925 sprzedaż benzyny prowadziły - Towarzystwo "Oleum" W-wa oddz. Zamość (pod zarządem ZPSSpoł. O/Zam.) przy ul. Lwowskiej 9, z dwoma zbiornikami: 85 i 20 t; a także Lub. Syndykat Rolniczy - 46 t i Hersz Horowitz - 30 t.
W poł. l. 20. pojawił się też dystrybutor paliwa na Pl. Wolności (obok bramy). W 1939 korzystano z 3 stacji, m.in. przy ZOO, która w 1948 podlegała CPN, nosiła nr 190, a jej komisantem był Jan Składnik. Posiadała dwa przeszklone dystrybutory - "benzyniarz" napełniał dźwignią i opróżniał jeden, w tym czasie uzupełniany był drugi. W 1953 sprzedawano miesięcznie 80 tys. l. paliwa, czynna była w ostatnim czasie tylko 7.00 - 12.00 i 14.00 - 17.00. W 1948 Jest jeszcze przy ul. Lwowskiej przedwojenna firma Skład Produktów Naftowych "Oleum".
Z końcem 1958 przy ul. Szczebrzeskiej powstała nowa stacja benzynowa o 10-krotnie większym zbiorniku, która zastąpiła 2 charakterystyczne staroświeckie dystrybutory obok ZOO, zwracała wówczas uwagę nowoczesną dekoracją fasady (Feliks Gontarz pomalował w "pikasy" tak, jak widział na Zachodzie"). Zamknięta została w 2013. W l. 60-tych punkt sprzedaży hurtowej CPN znajdował się przy ul. Kilińskiego 84 (12-15 prac.). Kolejne stacje powstały przy ul. Lubelskiej - nr 1296 (1975), ul. Hrubieszowskiej - nr 1300 (1976), w Płoskiem - nr 1443 (1980) i ul. Kilińskiego - nr 2703 (1990). W 1992 dziennie sprzedawano 30 tys. l. paliwa (ok. 25 tys. CPN, reszta prywatne stacje). W poł. 1993 w mieście było 5 stacji CPN (największa w Płoskiem - 12 dystrybutorów), całodobowa tylko przy ul. Lubelskiej. 1998 - 7 stacji (3 całą dobę). W 1997 otwarto przy ul. Peowiaków stację "Statoil", w 2004 "Slovnaft Polska" paliwo z Bratysławy - otwarta jako 18 w kraju (ul. Legionów), a w 2019 stacja paliw przy "E.Leclerc". Ob. na terenie miasta 13 stacji paliw.


 * Stacje w 1991 - ul. Lubelska całodobowa, Płoskie godz. 6-22, ul. Szczebrzeska godz. 6-19, ul. Hrubieszowska godz. 6-16