Pierwsze boisko piłkarskie powstało ok. 1920 na terenie koszar (ob. GKO), a gdy powstał tam pomnik, nowe boisko wojskowe (3 p.a.l.) założono ok. 1934 przy ul. Partyzantów (na przeciw banku - d. Urząd Wojew.), które czynne było jeszcze przez krótki czas po wojnie. Niepełnowymiarowe boisko piłkarskie z bieżnią znajdowało się też w parku. W 1935-37 istniało boisko za pałacem, powstałe na dawnym błotnistym terenie z przykrytym ziemią rowem wodnym (tam odbył się słynny mecz z Węgrami w 1936, 3 tys. widzów). Częściej jednak za zgodą wojska korzystano z boiska przy ul. Partyzantów.
W 1934-37 powstał stadion WKS - ob. stadion miejski. W l. 50. "Technik" rozgrywał mecze na boisku w koszarach. Od l. 80. boisko piłkarskie znalazło się za Rotundą (d. strzelnica). Na wydzierżawionym "Hetmanowi" w 2000 13 terenie (13 ha) urządzono tam nowe boisko (125x66), później kolejne (ob. pięć). W 2010 na terenie rozebranej d. szkoły nr 5 otwarto boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią (105x68) i sztucznym oświetleniem (250 luksów).