Powstał w 1934-37 jako stadion WKS (rozpoczęto budowę 21 III, poświęcony został w V 1939, z udziałem ministra oświecenia). Najpierw w X 1948 przejęty został przez miasto w administrację, a 12 V 1955 przekazany został przez wojsko miastu w dzierżawę. W 1959 MON zrzekł się do niego prawa na rzecz PMRN (warunkiem bezpłatne udostępnianie "Technikowi"). MRN w imieniu społeczeństwa wyraziła głęboką wdzięczność za przekazanie miastu stadionu. Ob. stadion OSiR. W 1956 drewnianą krytą trybunę zastąpiono nową, większą. W 1980 powstała obecna kryta trybuna (1000 miejsc), podniesiono koronę stadionu, urządzając 10 tys. miejsc, a także 6-torową bieżnię (prosta 8-torowa - 1980-85 nieużytkowana) i urządzenia l.a.
W 1996-98 stadion ponownie modernizowano przekształcając go w stadion piłkarsko-lekkoatletyczny - od jesieni 1997 nowa bieżnia tartanowa - Conipur M (poliuretan, czerwony, rozbiegi do skoków turkusowe), 3 tys. kolor. siedzisk - plastikowe, zamiast drewnianych, zainstalowano 13 zraszaczy sterowanych komputerowo - jeden z pierwszych w Polsce. W 2014 ponownie wymieniono tartan. Boisko piłkarskie ma wymiary 102x66 m (od 2008 wg FIFA powinno mieć 105x68). W 2007 - wg największej pojemności w swojej historii - stadion zajmował 23 m. w Polsce, ob. 31 m (12,5 tys.).


 * Podczas otwarcia zmodernizowanego stadionu (międzynarodowy Festiwal Sportu...) w VI 1998  najszybszy swego czasu biały człowiek Marian Woronin powiedział - Tak znakomitego stadionu Zamościowi mogą pozazdrościć nawet zachodnioeuropejskie miasta, promujące lekkoatletykę. Mam nadzieję, że na tym obiekcie wyrosną przyszli mistrzowie (...). Na różnych stadionach spędziłem sporo czasu i mogę powiedzieć, że tartan położony w Zamościu jest znakomity.