Ur. w Kol. Rożki Udryckie, vel Szumski, ps. "Halina", "Nadzieja", "Urszula". Ukończył Centralną Szkołę KOP, służył w 52 p.p. w Złoczowie. W 1939 znalazł się w niewoli sowieckiej, zbiegł z transportu, wstąpił do podziemia, dowodził placówką AK w Starym Zamościu. Likwidował konfidentów, wysadzał tory. Od 1944 w WiN, dokonał akcji "Kierat" (osobne hasło: Wybuch na Majdanie), w której zginęło 11 funkcjonariuszy PUBP i milicjantów. 7 X 1944 odbił z zamojskiego więzienia 30 osób, w V 1946 jego oddział zorganizował napad na więzienie zamojskie (osobne hasło) i uwolnił ponad 300 więźniów. Gdy aresztowało rodzinę, zagroził szefowi UB rozbiciem siedziby PUBP (ściągnięto siły do jego ochrony, po prawdopodobnych pertraktacjach, w VIII 1946 uwolniono matkę siostrę i szwagra).
Wyjechał na ziemie zachodnie, w III 1947 ujawnił się i stanął przed komisją weryfikacyjną UB w Warszawie, zdał 2 "pepesze", rkm, i został uwolniony. W 1949 napadł na bank w Nowej Soli, zdobywając środki dla Podziemia. Zatrzymany w Ostrowie Wlkp., skazany w trybie doraźnym przez Sąd Wojskowy we Wrocławiu na śmierć, rozstrzelany 23 I 1950. Jego szczątki odkryto  w 2011. Brat Michał Szczur stracony został przez NKWD 13 XI 1944 w zamojskim parku. W 2021 powstał przy ul. Hrubieszowskiej upamiętniający go mural.