Ur. we Włodawie, w 1889 zamieszkał w Zamościu. W 1916 on dotychczasowy kantor został rabinem zamojskim, później był podrabinem, następnie rabinem nowomiejskim (ostatnim). W 1916 został również radnym miejskim. W 1927 imieniem zamojskich Żydów witał prezydenta RP I. Mościckiego. Prowadził cheder "Talmud Tora". Mieszkał przy ul. Reja, w pobliżu bóżnicy. Pochodził z rodziny (w prostej linii potomkiem) cadyka Horowitza, "widzącego" (proroka) z Lublina i pretendował do roli zamojskiego "widzącego", którymi to słynęły chasydzkie społeczności większych miast. Uchodził za przywódcę duchowego nowomiejskich Żydów, przewodniczył organizacji Aguda Israel. Żydowskie opracowanie podaje nieprawdziwą informację o zabiciu w IX 1939 przez polskich antysemitów. Przed 1939 mieszkał przy ul. Listopadowej (d. nr 21A)


 * Czasami w opracowaniach (Pinkas) występuje w Zamościu w 1 ćw. XX w. rabin Horowic, wg A. Kopciowskiego - Mordechai Halevi Horowitz jest to występujący tam również pod tym nazwiskiem Szternfeld.