Ur. Zamość, przez 11 lat pracował w "Kronice Zamojskiej", od 2019 ponownie, działacz sportowy, organizator imprez. W 2009 w Łodzi założył i został pierwszym prezesem Ogólnop. Stowarzyszenia Historyków i Statystyków Piłki Nożnej, kronikarz zamojskiego sportu. Autor Piłkarskiej Zamojszczyzny (2016).