Ur. w Konstantynie k. Włodawy, wykształcenie wyższe. Był więźniem Oranienburga. W 1944 zamieszkał w Zamościu. Od 1946 długoletni nauczyciel Liceum Pedagogicznego (do 1965), uczył pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania, był zastępcą dyrektora, później uczył w Studium Nauczycielskim. Przeszło 30 lat był czł. MRN, od 1956 przewodniczył MK FJN. Wpisany do Księgi Zasłużonych dla Zamościa. Odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP (1980). Jego żona nauczycielka, odznaczona Krzyżem Kawaler. OOP (1985).