Popularna XIX-wieczna pieśń wojskowa. Napisana została na melodię tęsknego mazura do wiersza Ułan na widecie Franciszka Kowalskiego, obrońcy Zamościa w 1831. Temat oparty został na autentycznym zdarzeniu, gdy poeta pełniąc służbę na przedpolu twierdzy ujrzał z razu wydałą mu się podejrzaną dziewczynę. Pełne wdzięku przekomarzanie się jest treścią 10-zwrotkowej pieśni. Odnajdujemy w niej atmosferę wesołego nierzadko życia w podówczas jedynie blokowanej twierdzy, gdy takie kossakowskie scenki były na porządku dziennym.

Tam na błoniu błyszczy kwiecie,
Stoi ułan na wedecie,
A dziewczyna jak malina,
Niesie koszyk róż.
     Stój, poczekaj, moja duszko!
(Stój poczekaj kraśna różko!)
     Gdzie tak drobną stąpasz nóżką? (Skąd drobniuchną strzyżesz nóżką?)
     - Jam z tej chatki - rwałam kwiatki,
     I powracam już!
Próżne twoje są wymówki,
(Oho próżne twe wymówki,)
Pójdziesz ze mną do placówki,
- Ach ja biedna, sama jedna,
(O, ja biedna, sama jedna,)
Matka czeka mnie!
     Stąd są wrogi o pół mili,
(Stąd Moskale o pół mili)
     Pewnie ciebie namówili, (Może ciebie przekupili?)
     - Ach dla Boga! Nigdym wroga (Ja nieboga, nigdzie wroga)
     Nie widziałam, nie!
Może kryjesz wrogów tłuszczę,
Daj buziaka, to cię puszczę.
- Jam nie taka, dam buziaka;
Tylko z konia zsiądź!
(Ale z konia zsiądź!)
     Z konia zsiądę, prawo złamię, (Jeśli zsiądę - prawo znane,)
     Za to kulą w łeb dostanę.
    -  Jakiś prędki, dość twej chętki,
(dość więc chętki, nie bądź prędki)
     Bez buziaka bądź!
Choć mnie życie ma kosztować,
(Niech to życie ma kosztować,)
Muszę ciebie pocałować!
Żal mi ciebie, jak Bóg w niebie,
Bo się zgubisz sam!
     A jak wartę mą porzucę
     szczęśliwie z wojny wrócę?
(lub szczęśliwie z wojny wrócę?)
     - Bądź spokojny, wrócisz z wojny,
     Pocałunek dam!
(To buziaka dam!)
Gdy szczęśliwie wrócę z boju, (Gdy zwycięzcą wrócę z boju?)
Gdzież cię szukać mam w pokoju? wers 1 2 rej zwrotki w odwrotnej kolejności
- Tu w tej chatce, przy mej matce, (Przy mej matce, tam tej chatce,)
Nad tą rzeczką w wyż!
      A jak zginę, co tak snadnie,
     To buziaczek mi przepadnie!
(To buziaczek mój przepadnie!)
     - Wierna tobie, na twym grobie,
     Pocałuję krzyż!