Ur. w Sitańcu, od 1917 w Zamościu. Uczył w szkołach podstawowych, prowadził chóry, m.in. "Sokoła" (l. 20.), występował podczas akademii okolicznościowych (solo), akompaniował przybywającym artystom. od 1933 kierował działem ruchu ludności w magistracie, a po wojnie m.in. referatem aprowizacji. W pierwszych latach po wojnie dyrygował chórem Stow. Miłośników Sztuki, później wyjechał do Szczecina. Dalsze jego losy nie są znane. Zm. w Krosnowicach k. Kłodzka.