(alfabetycznie):
mgr inż STEFANOWI BAUEROWI współzałożycielowi i dyrektorowi szkoły - absolwenci w 400-lecie Zamościa i 55 rocznicę działalności szkoły, Zamość 20 - 21-IX-1980 r - szkoła rolnicza (ul. Szczebrzeska 102);
ADAM BĄK 1949-2006 dr nauk humanistycznych, współorganizator Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu (biały marmur), 2007 - PWSZ Wydział Humanistyczny (ul. Hrubieszowska);
MICHAŁ BOJARCZUK 1900-1986 Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu w latach 1944-53 i 1957-71 pedagog humanista i społecznik, oddany szkole, młodzieży i miastu. Organizator tajnego nauczania w okresie okupacji. Prezes Zamojskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W trzydziestą rocznicę śmierci Społeczność I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Zamość, 19 stycznia 2016 r. (brąz) - aula I LO (gmach Akademii);
Pamięci kapitana ANDRZEJA BRZUCHALA-SIKORSKIEGO 12.11.1867 r. - 02.12.1931 r. Żołnierza Legionów i 9 Pułku Piechoty w Zamościu. Walczył w I wojnie światowej i wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Był członkiem Orkiestry Włościańskiej Karola Namysłowskiego, współtwórcą pieśni legionowej "My, Pierwsza Brygada"
(mosiądz), 18 XI 2011 - Nowa Brama Lwowska.
Major CZESŁAW DZIĘBA ps. "Vis" 1.01.1923 - 23.01.2007 Żołnierz ZWZ-AK 9 Pułku Piechoty Legionów luty 1940-lipiec 1944 Uczestnik wielu walk z niemieckim okupantem Represjonowany więzień NKWD i UB Skazany na 7 lat więzienia. Wieloletni V-ce Prezes Zarządu Okręgu ŚZŻAK Zamość Cześć jego Pamięci 2008 Zarząd Okręgu ŚZŻAK Zamość (mosiądz) - kościół p.w. św. Krzyża;
Ś.P. Ks. MARIAN GIERMAKOWSKI kanonik Kapituły Zamojskiej, wicedziekan dek. Zamojskiego, pierwszy proboszcz parafii św. Krzyża w Zamościu, Ur.-16-VII-1910-roku, zm.-17-XI-1972-roku, zasłużonemu budowniczemu kościoła w latach 1948-1972. Wdzięczni parafianie (z fotografią) - kościół p.w. św. Krzyża;
Sala imienia LUCJANA GÓRSKIEGO (brąz), 1992 - Szkoła Muzyczna, aula (ul. Pereca 2, ob. ul. Kościuszki 7);
W tym domu urodził się i mieszkał MAREK GRECHUTA poeta, kompozytor, pieśniarz. Poecie dźwięku, słowa i obrazu Zamościanie. Otwarte szeroko okna i jasne światła od lamp I twoja postać, jasna postać (tablica w kształcie otwartego okna, mosiądz, autor Bartłomiej Sęczawa), 24 III 2007 - ul. Grodzka 7;
Tu każdy zaułek ma nastrój swój nastrój miły, Gdzie cisza zadumę i wytchnienie niesie, W tych murach, które tyle lat przeżyły, A wciąż są powodem do wzruszeń, uniesień. Marek Grechuta "Gdzieś na skraju mapy" Z tej szkoły wyszedł, w świat wybitny kompozytor, poeta, pianista i wokalista MAREK GRECHUTA. Społeczność I Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Zamoyskiego w Zamościu. Zamość, 20 maja 2016 roku (brąz) - I LO, na półpiętrze (gmach Akademii);
Dla uhonorowania Pamięci BOLESŁAWA HASSA wieloletniego pedagoga i dyrektora, przyjaciela młodzieży, człowieka pełnego pasji twórczych, realizatora idei humanistycznych i kontynuatora najlepszych tradycji Szkoły. Społeczność I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu w piątą rocznicę śmierci, 10 czerwca 2012 roku (brąz, z podobizną i godłem szkoły) - aula I LO (gmach Akademii);
Dr med. CZESŁAW HOROCH syn Jakuba i Anny, ur. 16 IV 1919 zm. 2 XII 1983, pochowany w grobie rodzinnym w Zamościu. PJD - kościół p.w. św. Katarzyny;
Syn Ziemi Polskiej JAN PAWEŁ II (brąz), 1980 - Katedra;
Zło dobrem zwyciężaj, Totus Tuus. W 10-tą rocznicę pontyfikatu JANA PAWŁA II pielgrzyma pokoju solidarności i sprawiedliwości - Solidarność Ziemi Zamojskiej, (marmur), 16 X 1988 - kościół p.w. św. Mikołaja;
Ducha nie gaście! Ojcu Świętemu JANOWI PAWŁOWI II w 20-lecie pontyfikatu w podziękowaniu za pielgrzymki do Polski i Świata oraz za opiekę nad Ojczyzną. W imieniu rodziny - Jan Winiarski. A.D. 1998 (biały marmur) - kościół p.w. św. Krzyża;
A.D. 1996 Szpital Wojewódzki w Zamościu im. Papieża Jana Pawła II (autor Marian Konieczny, brąz, z portretem papieża), umieszczona 29 XI 1996; Totus Tuus. Papież JAN PAWEŁ II poświęcił ten szpital nazwany jego imieniem. Dnia 12 czerwca 1999 r. (marmur) - szpital Jana Pawła II,  fronton (ul. Jana Pawła II);
Ojcu Świętemu JANOWI PAWŁOWI II Wielkiemu Polakowi w dowód wdzięczności za pielgrzymkę do Zamościa - Społeczeństwo miasta A.D. 12. VI. 1999  (piaskowiec) - ratusz;
JAN PAWEŁ II Papież celebrował w tym miejscu liturgię słowa 12 VI 1999. Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania... (brąz) - kościół p.w. Matki Boskiej Królowej Polski (przed wejściem gł.);
Ś.P. GRAŻYNKA KIERSZNIEWSKA uczennica i harcerka Gimnazjum w Zamościu, córka pułkownika W. P., zamordowana w 16-tej wiośnie życia przez hitlerowców na Rotundzie w Zamościu. Cześć Bohaterce (marmur, z fotografią) - kościół p.w. św. Katarzyny;
MIECZYSŁAW KOSZ pianista jazzowy 1944 - 1973. Odszedł bo mało go kochaliśmy, jego palce robiące z nas muzykę. Teraz już nigdy nie wybaczymy mu piękna. Zamość 31 V 1983 (autorzy: Grzegorz Ciepłowski, Czesław Klimek, drewniana) - ul. Zamenhofa 5 (dziedziniec);
TADEUSZ KOŚCIUSZKO (szkoły mechaniczne, u. Szczebrzeska) Swemu patronowi w 200 rocznicę śmierci w przededniu 100 lecia Szkoły społeczność szkolna Zamość 2017 (marmur)
TEOFIL LAWGMIN, 20 XII 2013 - I LO (prac. chemiczna);
Nauczycielce pierwszej szkoły polskiej w odrodzonej Ojczyźnie ś.p. STEFANII z Irzyckich LENKIEWICZOWEJ ofierze zbrodni hitlerowskiej tablicę tę poświęca syn Stefan
(marmur) - kościół p.w. św. Katarzyny;
W tym domu mieszkał i tworzył BOLESŁAW LEŚMIAN poeta 1878-1937, 14 X 1967 - Dom Centralny (ul. Żeromskiego 3);
W tym domu w latach 1922-1935 mieszkał BOLESŁAW LEŚMIAN "...niepoprawny istnieniowiec! poeta! znawca mgły i wina" (autor Bartłomiej Sęczawa, brąz, piaskowiec indyjski, tryptyk, z portretem poety i tablicami ze styliz. "Łąką" - osty, pokrzywy, dziewanny, dzikie róże), 7 IX 2017 - Dom Centralny (ul. Kościuszki 4);
KAZIMIERZ LEWICKI zasłużony organizator Państw. Szkół Średnich w Zamościu, długoletni dyrektor Państwowego Gimnazjum im. J. Zamoyskiego w Zamościu, Naczelnik Wydziału Szkół Średnich w Lublinie, dyrektor Państw. Gimn. św. Anny w Krakowie, urodz. 3.X.1882. zm. 4.VII.1948. w Krakowie. Cześć Jego Świetlanej Pamięci (marmur, w pseudorenesansowym "portalu"), fund. wychowankowie, 1945 - kościół p.w. św. Katarzyny;
KAZIMIERZ LEWICKI 1884 - 1948 Organizator szkół średnich. Pierwszy dyrektor Gimnazjum im. J. Zamoyskiego w Zamościu. Prezes Oddziału Zamojskiego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Honorowy Obywatel miasta Zamościa. Zamość dn. 12 VI 1992 - Społeczność I Gimnazjum (marmur) - I LO, aula  (gmach Akademii);
W tym domu w 1871 r. urodziła się RÓŻA LUKSEMBURG wybitna działaczka międzynarodowego ruchu robotniczego, Zamość 1979 r. (autor: Stanisław Strzyżyński, brąz), pierwotna z 15 X 1967 - ul. Staszica 37, zdemontowana w III 2018;
Nie ma mocy, która by zmogła miłość Ojczyzny prawdziwą, WALERYAN ŁUKASIŃSKI major WP 1824-1924 (brąz), fund. Komitet Społeczny, autor: Stanisław Kozubek, płaskorzeźbione popiersie - więzień przykuty do działa, odlew u Fizlera w Krakowie, 80 kg, kosztem 1800 zł, z inicjatywy Komitetu Obchodów, wmurowana 1 XI 1927 w południe) - "Cela Łukasińskiego" (ul. Łukasińskiego);
Aby zachować pamięć o ludziach i ich czynach... WANDA MADLEROWA Pierwsza Dyrektor Gimnazjum Żeńskiego w Zamościu, działaczka społeczna, więźniarka obozu w Ravensbrück, założycielka Szkoły Polskiej w Sztokholmie. Z okazji Jubileuszu 100-lecia Szkoły Rada Rodziców II LO w Zamościu, 7 października 2016 (marmur) - hol II LO (ul. Partyzantów);
Ś.P. Ksiądz mgr MIECZYSŁAW MICHALSKI rektor kościoła św. Katarzyny w latach 1948-1989, profesor średnich szkół zamojskich, zasłużony dla Zamościa i Zamojszczyzny. Zmarł w dniu 2 XI 1989 r. w wieku 77 lat, w 51 roku kapłaństwa, pochowany na cmentarzu w Uchaniach. Całe swoje życie poświęcił Bogu i Ojczyźnie! Requiescat in Pace!
(czarny sjenit, z fotografią), 20 V 1990 - Kościół p.w. św. Katarzyny, inicjatorem tablicy był dr Z. Wierzchowiak;
[cytat z wiersza] STANISŁAW MŁODOŻENIEC Wybitny Poeta Współtwórca futuryzmu Polonista Nauczyciel Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego 1923 - 1925. Społeczność I LO Zamość, 18 marca 2016 r. (element dekoracyjny, wg pomysłu P. Linka, brąz) - I LO, na półpiętrze (gmach Akademii);
BARTOSZ ORZECHOWSKI - tablica w kościele p.w. św. Jana Bożego, 2009;
Ś. P. MARCELI PASZKOWSKI Profesor Gimnazjów Państwowych w Zamościu. Ur. d.19/VI 1862 - zm. d. 14/IX 1923 R. Cześć Jego Pamięci! (marmur) - kościół p.w. św. Mikołaja;
Zamość to najpiękniejsza karta dziejów i kultury polskiej. Twórca przewodnictwa po Zamościu, współorganizator zamojskiego oddziału PTK - PTTK, piewca Ziemi Zamojskiej MICHAŁ PIESZKO 1890 - 1969 (fund. Oddział PTTK Zamość, piaskowiec, Jan Pastuszka, z podobizną), 7 IX 2018 - ul. Staszica 31
W tym miejscu dnia 17 października 1922 Wielki Marszałek [JÓZEF PIŁSUDSKI] wysłuchał Mszy Świętej (osobne hasło: Płyta poświęcona Józefowi Piłsudskiemu);
12 maja 1935 - 1996 w 61 rocznicę śmierci. ...Tak żyć, jak żyłem - warto było?. Panie Boże Wszechmogący wskaż nam następcę Marszałka [JÓZEF PIŁSUDSKI]. Forum Obywatelskie Zamojszczyzny, Klub "Gazety Polskiej", Renobud SC, J.Z. (marmur, z podobizną), 11 V 1996 - ul. Piłsudskiego 8;
W tym domu zatrzymał się w 1699 roku imperator PIOTR WIELKI (w j. ros., wyk. Paweł Bitschan, Warszawa, żeliwo), 1899, w bocznej elewacji kamienicy Rynek Wielki 7, od l. 20-tych w Muzeum Zamojskim;
ZYGMUNT POMARAŃSKI 20 I 1878 - 1 X 1941 Żołnierz, wydawca, notariusz, muzyk - Legionista pierwszej kompanii kadrowej legionów polskich od 1914 roku - Organizator i komendant Polskiej Organizacji Wojskowej kolejno w Iłży, Radomiu i Zamościu - Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku - Księgarz i wydawca Od 1917 wraz z bratem legionistą Stefanem Pomarańskim, w tym domu w Zamościu prowadzi księgarnię. Jest wydawcą "Teki Zamojskiej" oraz licznych publikacji naukowych, historycznych i podręczników - Muzyk, twórca znanych melodii m.in. "O mój rozmarynie", "Jedzie, jedzie na Kasztance" - Podczas wojny światowej w latach 1939-1941 współorganizator Służby Zwycięstwa Polski i Związku Walki Zbrojnej na Zamojszczyźnie - Aresztowany, więziony i katowany przez gestapo, zamordowany w niemieckim obozie koncentracyjnym w Auschwitz (Oświęcim), fund. Adela Ostowicz, 8 V 2014 - Dom Centralny (ul. Bazyliańska);
Powiedziałeś nam, że prawda jest warta życia. Ks. JERZEMU POPIEŁUSZCE wiernemu Bogu i Ojczyźnie. NSSZ "Solidarność" Ziemi Zamojskiej w V rocznicę śmierci 19-XI-1989
(autor: W. Jagi, marmur, z podobizną) - kościół p.w. św. Mikołaja;
Niewinna krew daremnie przelana nie została. Ślubujemy zło dobrem zwyciężać. Słyszysz Jerzy to serc naszych pieśń. Ks. JERZEMU POPIEŁUSZCE i wszystkim umęczonym za Wiarę i Ojczyznę w latach 1980 - 1989 w hołdzie NSZZ "Solidarność" Oddział Zamość (marmur, z podobizną), V 1990 - kościół św. Krzyża (elewacja);
Tu pracował w latach 1918 - 1919 MACIEJ RATAJ działacz ruchu ludowego zamordowany przez hitlerowców w 1940 r. (marmur), fund. Powiat. Komitet ZSL, 1970, nowa 1986 - gmach Akademii (fasada);
HALINA JOANNA ROGIŃSKA 1884 - 1972 założycielka i dyrektorka PLSP w Zamościu, wybitny działacz kultury. Ufundowano w 40-lecie szkoły, Zamość 1985 (autor: Bogdan Bodes, piaskowiec), 1986 - PLSP (Pl. Wolności 4, na 1 p., przeniesiona na ul. Pereca);
Ku pokrzepieniu serc - H. SIENKIEWICZ. Zamość 1986.XII.10 (marmur) - szkoła nr 2 (ul. Młyńska);
W tej kamienicy mieszkał LEOPOLD SKULSKI urodzony w 1877 r. w Zamościu farmaceuta Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej (1919-1920) Założyciel Narodowego Zjednoczenia Ludowego, współzałożyciel Polskiego Radia działacz gospodarczy i społeczny. Aresztowany przez NKWD w 1939 r. w Pińsku Zginął w nieznanych okolicznościach. Zamość 11.11.2011 (autor: Bartosz Sęczawa, brąz) - ul. Ormiańska 22 (podcienie);
W tym domu mieszkał starosta zamojski MARIAN SOCHAŃSKI 1899 - 1954 inicjator odbudowy Starego Miasta (piaskowiec), 1981 - gmach Sądów, d. NBP (ul. Partyzantów 10);
W tym domu w latach 1926-1939 mieszkał Żołnierz-Poeta LEON ZDZISŁAW STROIŃSKI (Marek Chmura) 29.11.1921 - 16.08.1944 absolwent I Państwowego Liceum i Gimnazjum Ogólnokształcącego w Zamościu. Poeta grupy Literackiej "Sztuka i Naród" Żołnierz A.K. Więzień Pawiaka. Poległ w Powstaniu Warszawskim (marmur), 2010 - ul. Kościuszki 8;
SZYMONOWI SZYMONOWICZOWI autorowi Sielanek współtwórcy Akademji Zamojskiej 1629 - 1929 (autor: Marian Wtorzecki i Karol Braunsztajn, marmur, 29 IX 1929 - gmach Akademii (fasada);
Bóg - Honor - Ojczyzna. Pamięci kpt. EDWARDA LACHAWCA "Konrad" D-cy 1 komp. szturmowej 1 bat. 9 p.p. Leg. Armii Krajowej, odznaczonego orderem Virtuti Militari V kl. [...] poległemu w walce z NKWD w dniu 18 IV 1945. Cześć Jego Pamięci. Świat. Związek Żołnierzy AK Okręgu Zamojskiego.
j.w. ...mjr. JANA TUROWSKIEGO "Norbert" dowódcy 1 bat. 9 p.p. Leg. odznaczonego [j.w.] aresztowany przez NKWD - UB w 1946 skazany na karę śmierci  przebywał 8 lat w więzieniu [j. w.] umiera 16 IX 1984;
MICHAŁ WAZOWSKI burmistrz Zamościa 1934-1941 inicjator renowacji miasta, za działalność konspiracyjną na rzecz niepodległej Polski zamordowany wraz synami przez niemieckiego okupanta 15.09.1941 r. na terenie Rotundy Zamojskiej [także w jęz. angielskim], autor Krzysztof Adamczyk, granit, 17 IV 2018 - Rynek Solny;
j.w. ...kpt. WACŁAWA WNUKOWSKIEGO "Kabel", dowódcy 2 komp. szturmowej 1 bat. 9 p.p. Leg. odznaczonego [j.w.] zmarł 1 X 1969 (trzy tablice, marmur), 11 V 1997 - kościół p.w. św. Krzyża;
W budynku ratusza w dniach 25 lipca - 3 sierpnia 1944 roku funkcję Starosty Powiatu Zamojskiego sprawował ANTONI JANUSZ WIĄCEK ps. Janusz Sandomierski delegat konspiracyjnego Rządu Rządu na Kraj w latach 1941-44, 11 V 1997 - Ratusz, sień na I p.; właściwe sformułowanie winno brzmieć: delegat powiatowy Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Emigracji;
Pamięci WINCENTEGO WITOSA przywódcy chłopów polskich. premiera Rządu Polski Odroczonej w latach 1920/21, 1923 i 1926, prezesa PSL Piast i Stronnictwa Ludowego, kawalera Orderu Orła Białego, więźnia Brześcia, dla uwiecznienia jego wizyty w Zamościu w 1920 i 1932 r. Ludowcy Zamojszczyzny - Zamość 29.06.2013 r. (brąz) - ul. Kolegiacka (elewacja kamienicy ul. Staszica 39);
"Niech świadectwo nie będzie zapomniane" Jan Paweł II. Redemptorystom męczennikom zamojskiej Rotundy, rozstrzelanym 8 lipca 1940 roku w 60 rocznicę utworzenia tego miejsca kaźni: o. WINCENTEMU WÓJTOWICZOWI, o. JANOWI JAKUBOWSKIEMU oraz o. KAZIMIERZOWI NOCUNIOWI, który niosąc duszpasterska posługę chorym zmarł 6 lutego 1942 roku zarażony tyfusem na wieczną pamiątkę w roku Wielkiego Jubileuszu 2000 Współbracia Redemptotyści i Mieszkańcy Zamościa (marmur), 10 XII 2000 - kościół p.w. św. Mikołaja (kruchta);
Kardynał STEFAN WYSZYŃSKI, pośw. 20 V 2001 - kościół p.w. św. Katarzyny;
JAN ZAMOYSKI 1542-1605 Kanclerz Wielki Koronny, Hetman Założyciel Zamościa, Fundator Akademii Zamojskiej, Medyceusz Polski XVI wieku. Społeczność I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Zamość, 19.03.2004 (granit) - gmach Akademii (hol, przy gł. wejściu);
MAURYCY ZAMOYSKI 30-VII-1871 - 5-V-1939 polityk, dyplomata, mecenas sztuki, 1904 - w Lidze Narodowej i kierownictwie SND, 1917 - 1919 Wiceprezes i Skarbnik Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, 1919 - 1924 Poseł R.P. w Paryżu, 1922 - kandydat w wyborach prezydenckich, 1924 - Minister Spraw Zagranicznych (marmur), 3 V 1992 - gmach Akademii (fasada).
Ponadto  od 26 IV 1981 są przy katedrze (ściana przy infułatce) tablice poświęcone infułatom zamojskim.


 * Wg Monumenta sarmatorum Starowolskiego (1655) tablice ku czci Jana Zamoyskiego znajdowały się w pałacu, na bramie południowej i bramie wschodniej.