Ur. w Szwajcarii przy granicy z Włochami, kształcił się w Rzymie i pracował m.in. przy bazylice watykańskiej i Zamku Anioła, od 1623 w Wilnie, a od 1633 architekt królewski w Warszawie, gdzie zmarł. Przedstawiciel wczesnego baroku rzymskiego, autor kościołów i pałaców (m.in. w Wilnie i Warszawie), a także Kolumny Zygmunta. Według ostatnich opracowań mógł być autorem projektu kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Zamościu.