Jego dziadek i ojciec mieszkali w Zamościu, on ur. we Lwowie, ale dłuższy czas przebywał tu z matką w 1895, 1897, 1898, być może szkołę powszechną ukończył w Zamościu, Gimnazjum w Kijowie. Studiował w 1905-1907 w Krakowie na UJ (filozofia) i ASP (u Axentowicza), następnie prywatnie w Monachium, a potem przez wiele lat zimą przebywał w Paryżu (1908-14), gdzie był uczniem słynnego Henri Matisse'a, wracał do Lwowa i Krakowa. W 1916 osiadł w Zurichu. Początkowo pod wpływem kubizmu, malował martwe natury, portrety i - zwłaszcza pod koniec życia - pejzaże, jego obrazy znajdują się w galeriach Europy i Ameryki. W Zamościu bywał także m.in. w 1913, przed wojną i w czasie okupacji,  prawdopodobnie w 1942. Zm. w Zurichu, pochowany jest na cmentarzu w Zamościu, gdzie spoczywa z rodzicami i obu braćmi..