Ur. w Zamościu, syn osiadłych tu Szwajcarów, ewangelik. Poślubił w 1838 Agnieszkę Kozicką (miała kamienicę we Lwowie) i ok. 1840  zamieszkał w Zamościu, za jej posag nabył kamienicę w Rynku (ob. nr 16), założył cukiernię i szybko stał się jednym z bogatszych zamojskich mieszczan. W 1849 posiadał aż 6 domów, m.in. w Rynku Wielkim, oberżę. Umierając był właścicielem kamienic nr 6, 8, 12, 19, 48 oraz folwarku na przedmieściu nr 6. Miał synów Jana (związał się z Zamościem i Lwowem), Józefa i Władysława (wyłącznie Lwowem) oraz dwie córki. Żona była młodsza o 9 lat i przeżyła go o ponad ćwierć wieku, mieszkała w Zamościu przy córce Emilii.


 * Podawane jest też jako miejsce urodzin rodzinne Rothenbrunnen, skąd wywędrować miał i osiedlić się najpierw w 1830 we Lwowie, tam urodził się w 1839 pierwszy syn Jan.
 * Z jego pomocą bratanek Jan Tscharner (1833-1873), dorobił się cukierni w Warszawie.
 * Podczas stypy pogrzebowej po śmierci ordynata (1856) - dostarczył do Klemensowa imponujący tort, w jego oberży nocowali goście pogrzebowi.
 * Po jego śmierci, w 1867 wdowa występuje jako żona pastora (Agnesa).
 * Z listu aktora Chomińskiego (1862) - Ma to być obywatel zamożny i jak mi wuj mówił zdaje się porządny i sumienny człowiek, któren nawet sam ma ochotę nabyć te ruiny Podobno cukiernik.